Ngày 29/4/2017, Forever khai trương đồng loạt tại 4 Vincom | hoanghai.com.vn