Khai trương: Showroom Forever 80 Quang Trung, Tuyên Quang